Jaki wpływ ma inflacja na prywatne pożyczki pozabankowe?

Rok 2020 był, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, rokiem trudnym i szczególnym, przede wszystkim przez wzgląd na epidemię. Zachwianie się gospodarek krajowych miało wpływ na ceny towarów czy usług, przy jednoczesnym wzroście bezrobocia w niektórych rejonach.

Narodowy Bank Polski opublikował raport z którego wynikało, że wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniósł 3,4%. Jednocześnie wskazano, że prognozuje się jego stopniowy spadek w kolejnych latach.

Zwykły konsument może zadawać sobie pytanie czym właściwie jest inflacja. Wedle definicji jest to element gospodarki, który wskazuje, że jeśli obniża się wartość pieniądza, to wpływa ona jednocześnie na wzrost cen. Co istotne musi on być stały i występować w dłuższym czasie.

Inflację powoduje przede wszystkim tzw. nadmierna emisja pieniądza, czyli potocznie mówiąc na jego dodrukowaniu oraz oprocentowaniu. Jeśli zaś opieramy się na pieniądzu, to okaże się, że głównym podmiotem, mający wpływ na taką sytuację będą banki, oferujące dodatkowe usługi kredytowe.

W ekonomii rozróżnić należy kilka poziomów inflacji:

– pełzającą, która charakteryzuje się poziomem do 5% rocznie

– kroczącą (5-10%)

– galopującą (ok 20% i wyższą)

– hiperinflacją, gdy wzrost cen w skali miesiąca przekracza 50%

Skutkiem konkretnego poziomu inflacji będzie konkretna sytuacja w gospodarce. Możemy powiedzieć, że pierwszy jej poziom nie wpływa zbytnio na samą gospodarkę i jesteśmy w stanie ją kontrolować. Inflacja krocząca może być narzędziem wykorzystywanym do zwiększonej kontroli przez rząd. Problemem staje się inflacja galopująca, które wywołuje wiele nieprawidłowości, zakłóceń i wyraźnie hamuje wzrost, natomiast jeśli dojdzie do hiperinflacji powstanie duży deficyt w budżecie. Ten z kolei skutecznie uniemożliwi jakikolwiek postęp gospodarczy, a w skrajnym przypadku może prowadzić także do anarchii.

Według prognoz Narodowego Banku Polski, w 2021 inflacja ma wyhamowywać i osiągnąć poziom ok. 2.6%. Prognozuje się utrzymanie jej na niskim poziomie. Jednocześnie zaznaczono, że jest on zgodny z celem .

Rok 2020 był, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, rokiem trudnym i szczególnym, przede wszystkim przez wzgląd na epidemię. Zachwianie się gospodarek krajowych miało wpływ na ceny towarów czy usług, przy jednoczesnym wzroście bezrobocia w niektórych rejonach.

Narodowy Bank Polski opublikował raport z którego wynikało, że wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniósł 3,4%. Jednocześnie wskazano, że prognozuje się jego stopniowy spadek w kolejnych latach.

Zwykły konsument może zadawać sobie pytanie czym właściwie jest inflacja. Wedle definicji jest to element gospodarki, który wskazuje, że jeśli obniża się wartość pieniądza, to wpływa ona jednocześnie na wzrost cen. Co istotne musi on być stały i występować w dłuższym czasie.

Inflację powoduje przede wszystkim tzw. nadmierna emisja pieniądza, czyli potocznie mówiąc na jego dodrukowaniu oraz oprocentowaniu. Jeśli zaś opieramy się na pieniądzu, to okaże się, że głównym podmiotem, mający wpływ na taką sytuację będą banki, oferujące dodatkowe usługi kredytowe.

W ekonomii rozróżnić należy kilka poziomów inflacji:

– pełzającą, która charakteryzuje się poziomem do 5% rocznie

– kroczącą (5-10%)

– galopującą (ok 20% i wyższą)

– hiperinflacją, gdy wzrost cen w skali miesiąca przekracza 50%

Skutkiem konkretnego poziomu inflacji będzie konkretna sytuacja w gospodarce. Możemy powiedzieć, że pierwszy jej poziom nie wpływa zbytnio na samą gospodarkę i jesteśmy w stanie ją kontrolować. Inflacja krocząca może być narzędziem wykorzystywanym do zwiększonej kontroli przez rząd. Problemem staje się inflacja galopująca, które wywołuje wiele nieprawidłowości, zakłóceń i wyraźnie hamuje wzrost, natomiast jeśli dojdzie do hiperinflacji powstanie duży deficyt w budżecie. Ten z kolei skutecznie uniemożliwi jakikolwiek postęp gospodarczy, a w skrajnym przypadku może prowadzić także do anarchii.

Według prognoz Narodowego Banku Polski, w 2021 inflacja ma wyhamowywać i osiągnąć poziom ok. 2.6%. Prognozuje się utrzymanie jej na niskim poziomie. Jednocześnie zaznaczono, że jest on zgodny z celem.