Fundusz inwestycyjny czy lokata – gdzie lepiej ulokować gotówkę?

To, że warto oszczędzać powinien widzieć każdy. Część z nas może wybrać przysłowiowe odkładanie do skarpety, część wybierze rachunek oszczędnościowy. Są jednak inne produkty oferujące nam możliwość nie tylko odkładania na czarną godzinę, ale również pomnażania zamrożonego kapitału. Należą do nich lokata oraz fundusz inwestycyjny. Są to jednak produkty różne.

Jedyną cecha wspólną dla lokaty i funduszy jest fakt mnożenia środków, jednak na obu produktach dzieje się to w różny sposób.

Lokata może być krótko i długoterminowa i jest produktem, który oferują banki. Mało kto zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę lokata złożona przez klienta pozwala bankowi na uzyskanie kapitału, z którego udziela on potem kredytów. Za to „użyczenie” bank nalicza nam odsetki na podstawie określonej w umowie stopy oprocentowania. Dla nas jednak liczy się właśnie ten pozyskany na tej transakcji zysk.

Fundusz inwestycyjny to natomiast produkt, który pozwala klientowi i instytucji razem inwestować. Mogą być to inwestycję w papiery wartościowe, obligacje skarbowe itp. Możemy założyć fundusz otwarty i zamknięty.

To czy wybrać fundusz czy lokatę zależy od kilku czynników. Pierwszym na jaki warto zwrócić uwagę jest koszt otwarcia. W lokacie przeważnie nie ma żadnej opłaty za jej otworzenie. Bank pobiera od nas jedynie opłatę, jeśli chcemy lokatę zamknąć przed wymaganych w umowie terminem. Możemy wtedy stracić część lub całość uzyskanych odsetek. W przypadku funduszu instytucja finansowa może wymagać od nas początkowego kapitału minimalnego oraz oczekiwać wstępnych opłat manipulacyjnych.

Oba produkty są także opodatkowane tzw. podatkiem Belki, więc jeśli osiągniemy zysk, musimy liczyć się z utratą 19% środków na poczet podatku.

Po drugie oba produkty różnią się ryzykiem i wysokością zysku. Lokata polega głównie na gromadzeniu środków w jednym miejscu i naliczaniu odsetek określonych w umowie, jest zatem bezpieczną formą oszczędzania. Jeśli nawet bank upadnie, chronieni jesteśmy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak z uwagi na niskie oprocentowanie lokat, nasz zysk będzie niewielki. Zależy to zarówno od oprocentowania ( w jednej instytucje może to być 1,5% w innej np. 2%) ale także od długości lokaty i sposobu jej rozliczania – miesięcznej lub rocznej kapitalizacji odsetek.

Inaczej jest w przypadku funduszu inwestycyjnego. Uzależniony jest on od sytuacji rynków finansowych. Każda inwestycja w produkty giełdowe obarczona jest ryzykiem – możemy zarówno zyskać jak i stracić. Należy wziąć to pod uwagę decydując się na fundusz inwestycyjny.

Na końcu należy wspomnieć o dostępie do środków. W lokacie kapitał jest zamrożony na określony czas, a w przypadku chęci wcześniejszej wypłaty ryzykujemy utratę części lub całości odsetek. W funduszu wypłata środków możliwa jest w każdym momencie, bez dodatkowych kosztów.

To co jest bardziej opłacalne zależy jak zwykle od naszych potrzeb, oczekiwań i tego, czy lubimy ryzykować.