Co stanie się z naszym kontem bankowym w wypadku śmierci

Żyjemy w niepewnych czasach, a śmierć – jak wiadomo od wieków – jest terminowo nieprzewidywalna. Wiemy, że wszystkich nas to czeka, ale nie wiemy kiedy. Wiele osób myśli, że skoro jest młodych to nie musi się martwić o sprawy ostateczne, jednak zawsze warto się zabezpieczyć na wypadek swojej śmierci – niezależnie od wieku.

Oczywiście prawo przewiduje sposób postępowania w przypadku naszej śmierci, jednak czasami chcielibyśmy, aby nasz majątek trafił nie do osób uwzględnionych w ustawie, ale do określonych przez nas. Wówczas warto pomyśleć o napisaniu testamentu, który określi nie tylko kto będzie dziedziczył nasze ruchomości czy nieruchomości, ale także może określić, że nie życzymy sobie dziedziczenia w przypadku określonych osób (np. wydziedziczenie dziecka).

Testament możemy sporządzić w kilku formach. Oczywiście najbardziej popularną jest forma pisemna – zarówno w formie dokumentu jaki sporządzimy samodzielnie, z uwzględnioną datą oraz naszym odręcznym podpisem, jak również w formie notarialnej, potwierdzonej przez pracownika kancelarii. Istnieje też mniej znana forma testamentu alograficznego – uwzględnia on obecność dwóch świadków i podpisywany jest przed urzędnikiem państwowym tj. np. sekretarz gminy czy kierownik urzędu stanu cywilnego. Prawo zakłada również testament w formie ustnej, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje ryzyko nagłej śmierci.

Istnieje wiele sektorów, które warto rozważyć na wypadek naszej śmierci. Głównym miejscem są nasze konta bankowe. Co do zasady środki na posiadanych kontach osobistych wchodzą w skład masy spadkowej i są rozdzielane w ramach spadku. Możemy jednak złożyć w banku dyspozycję, na specjalnym formularzu, określającym kto ma prawo wypłaty w przypadku naszej śmierci. W zależności od danego banku, za taką dyspozycję może zostać pobrana opłata manipulacyjna.

W przekazanej dyspozycji możemy określić wysokość wypłacanych środków jak również wskazać więcej niż jedną osobę upoważnioną. Taka osoba, w chwili wypłaty środków oczywiście musi pozostawać przy życiu i okazać akt zgonu, aby mogły zostać one wypłacone. Co istotne łączna wartość, jaką możemy wypłacić jest ograniczona i nie może przewyższać 20-krotności miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez GUS na miesiąc przed naszą śmiercią. Obecnie wynosi ona 108 tys zł.

Jeśli posiadamy zakupione jakieś akcje, z zasady podlegają one dziedziczeniu stawowemu, jednak w naszym testamencie możemy wskazać inną osobę, która je po nas przejmie.

W czasach współczesnych, gdy każdy posiada telefon i kilka kont na serwisach społecznościowych pozostaje również kwestia uregulowania ich istnienia. Polskie prawo nie posiada jeszcze regulacji w tym zakresie, więc w większości przypadków, sprawę śmierci regulują regulaminy danego serwisu.

Wiele kont, np. facebook umożliwia również określenie w ustawieniach konta zarówno statusu na wypadek śmierci (czyli określenia że ma ono zostać automatycznie usunięte) lub ustanowienia opiekuna, który będzie mógł decydować o naszych postach po naszej śmierci.

Alternatywną wersją w stosunku do ustawień regulaminowych pozostaje przekazanie danych naszych kont – loginów i haseł albo bezpośrednio danej osobie lub zadysponowanie ich notariuszowi, który przekaże je po naszej śmierci wskazanej przez nas osobie. Opcja ta nosi nazwę testamentu cyfrowego.

Żyjemy w niepewnych czasach, a śmierć – jak wiadomo od wieków – jest terminowo nieprzewidywalna. Wiemy, że wszystkich nas to czeka, ale nie wiemy kiedy. Wiele osób myśli, że skoro jest młodych to nie musi się martwić o sprawy ostateczne, jednak zawsze warto się zabezpieczyć na wypadek swojej śmierci – niezależnie od wieku.

Oczywiście prawo przewiduje sposób postępowania w przypadku naszej śmierci, jednak czasami chcielibyśmy, aby nasz majątek trafił nie do osób uwzględnionych w ustawie, ale do określonych przez nas. Wówczas warto pomyśleć o napisaniu testamentu, który określi nie tylko kto będzie dziedziczył nasze ruchomości czy nieruchomości, ale także może określić, że nie życzymy sobie dziedziczenia w przypadku określonych osób (np. wydziedziczenie dziecka).

Testament możemy sporządzić w kilku formach. Oczywiście najbardziej popularną jest forma pisemna – zarówno w formie dokumentu jaki sporządzimy samodzielnie, z uwzględnioną datą oraz naszym odręcznym podpisem, jak również w formie notarialnej, potwierdzonej przez pracownika kancelarii. Istnieje też mniej znana forma testamentu alograficznego – uwzględnia on obecność dwóch świadków i podpisywany jest przed urzędnikiem państwowym tj. np. sekretarz gminy czy kierownik urzędu stanu cywilnego. Prawo zakłada również testament w formie ustnej, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje ryzyko nagłej śmierci.

Istnieje wiele sektorów, które warto rozważyć na wypadek naszej śmierci. Głównym miejscem są nasze konta bankowe. Co do zasady środki na posiadanych kontach osobistych wchodzą w skład masy spadkowej i są rozdzielane w ramach spadku. Możemy jednak złożyć w banku dyspozycję, na specjalnym formularzu, określającym kto ma prawo wypłaty w przypadku naszej śmierci. W zależności od danego banku, za taką dyspozycję może zostać pobrana opłata manipulacyjna.

W przekazanej dyspozycji możemy określić wysokość wypłacanych środków jak również wskazać więcej niż jedną osobę upoważnioną. Taka osoba, w chwili wypłaty środków oczywiście musi pozostawać przy życiu i okazać akt zgonu, aby mogły zostać one wypłacone. Co istotne łączna wartość, jaką możemy wypłacić jest ograniczona i nie może przewyższać 20-krotności miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez GUS na miesiąc przed naszą śmiercią. Obecnie wynosi ona 108 tys zł.

Jeśli posiadamy zakupione jakieś akcje, z zasady podlegają one dziedziczeniu stawowemu, jednak w naszym testamencie możemy wskazać inną osobę, która je po nas przejmie.

W czasach współczesnych, gdy każdy posiada telefon i kilka kont na serwisach społecznościowych pozostaje również kwestia uregulowania ich istnienia. Polskie prawo nie posiada jeszcze regulacji w tym zakresie, więc w większości przypadków, sprawę śmierci regulują regulaminy danego serwisu.

Wiele kont, np. facebook umożliwia również określenie w ustawieniach konta zarówno statusu na wypadek śmierci (czyli określenia że ma ono zostać automatycznie usunięte) lub ustanowienia opiekuna, który będzie mógł decydować o naszych postach po naszej śmierci.

Alternatywną wersją w stosunku do ustawień regulaminowych pozostaje przekazanie danych naszych kont – loginów i haseł albo bezpośrednio danej osobie lub zadysponowanie ich notariuszowi, który przekaże je po naszej śmierci wskazanej przez nas osobie. Opcja ta nosi nazwę testamentu cyfrowego.